بوتیک مدرن ملیسه

بوتیک مدرن ملیسه

نام سایت ملیسه، بر گرفته از نام موسسین سایت، خواهران مهسا و ملینا می باشد. 

این سایت در حوزه سبک زندگی محتوی تولید می کند و در همان موضوعات مشابه، کالا برای فروش اینترنتی عرضه می کند.

موضوعات اصلی سایت ملیسه عبارتست از: باغبانی و گل و گیاه، مد و فشن و هنر نقاشی.

لوگوی سایت ترکیبی از دو حرف M اول ملینا و مهسا می باشد که به شکل گل لوتوس ترکیب شد اند.

طراحی لوگو: تیم لوگو 123

سیستم مدیریت محتوی: نسخه پیشرفته 

تنظیمات ساختاری و محتوایی سایت: تیم همکاران پرویز زاهد

مدیر پروژه پرویز زاهد

بازخوردها
    ارسال نظر