دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه

بازدید: 317


این دستورالعمل بمنظور ایجاد وحدت رویه در صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه برای اشخاص حقوقی با تأکید بر الکترونیکی بودن فرآیندها، به‌کارگیری شناسه کسب و کار و یکپارچه‌سازی اطلاعات مجوزها تدوین شده است.
مرجع صادرکننده: معاونت امور صنایع، معاونت امور معادن و صنایع معدنی، معاونت طرح و برنامه
شماره: 5008
تاریخ تصویب: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
تاریخ ابلاغ: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
محدوده شمول: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‏ها

برای دانلود و مطالعه طرح مصوب کلیک بفرمائید.

بازخوردها